یزرگترین دارایی های زندگی .. :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
شیمی درمانی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
پرویز ستوده شایق :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
خانه نشینم هنوز ... :: ۱۳٩٢/۱/۱
8 مارس روز جهانی زن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
صعود به قله 4110 متری تفتان در استان سیستان و بلوچستان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
در گذر جاده ها ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
مردم :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
کریم هم رفت ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
خدایا ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
بچه که بودیم ... :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
حسین جان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
یکسال گذشت :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
خدایا .... :: ۱۳۸٩/۸/٩
برای برادرم :: ۱۳۸٩/۸/۱
برای دوستی که ... :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
آسمان فقط .... :: ۱۳۸٩/۳/۸
و دیگر هیچ ... :: ۱۳۸٩/۳/٥
باز باران با ترانه ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
من کی هستم ؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
شنا کردن ممنوع !!!! :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
صعود قلم :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
سفر به هفتاد قله :: ۱۳۸۸/۳/٥
وبعد از رفتنت ( به یاد برادرم ) :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
این دشت های دلپذیر :: ۱۳۸۸/٢/۱
قطع درختان کهنسال و نابودی دریاچه پریشان :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
و اما :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
گل پسرم علی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
بی عنوان :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
برای دوست عزیزم :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
دومین سالگرد برادرم :: ۱۳۸٧/۸/۱
کوهستان یا مزار شهدا ؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
سال نو مبارک :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
ننه سرما ! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
دير است .... :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
يكسال گذشت :: ۱۳۸٦/۸/۱
از کجا آغاز کنم ؟؟؟ :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
چه بايد کرد ....؟؟؟؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
سکوت :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
۵۲ روز گذشت اما .... :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
غم مرك برادر را ، برادر مرده ميداند :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
خسته ام :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
سيد جعفر بزرگي :: ۱۳۸٥/٥/٦
برای يک دوست قديمی رامين ـ س :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
علی جون :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
اهانت روزنامه ايران به آذزبايجانی ها :: ۱۳۸٥/۳/۱
در انتظار چیستی ؟؟؟؟ :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
کوتاه ، مثل آه ! :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
سکوت :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
به من بگو چرا ؟ :: ۱۳۸٥/٢/۱
رویاهای شکسته :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
دوست داشتن يا ؟ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
تموم شد :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
اشگ ... :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
خدانگهدار غريبه :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
لحظه خداحافظی :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
برای تو...... :: ۱۳۸٤/٩/٢٥
قله لجور :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
زلزله و قلعه پرتغالي‌هاي :: ۱۳۸٤/٩/٧
دختر گلم نازنين :: ۱۳۸٤/٩/۳
گل پسر مامانش علی :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
رویای زندگی :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
آينه :: ۱۳۸٤/٦/۱
توئی که........... :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
غمهای زندگی :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
هميشه اينگونه بوده است ...... :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
برای سارای عزيزم :: ۱۳۸٤/۳/۱۱
تشكر از همه ی دوستان :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
نوروزتان پيروز :: ۱۳۸٤/۱/۱
دلم گرفته نازنينم .... :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
برای پدرم :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
چه تاجی زدی :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۸
برای يه دوست :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
آتش سوزی يک مدرسه :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
ياد بم باشيم :: ۱۳۸۳/۱٠/٥
آپديت کردم :: ۱۳۸۳/٩/٢٢
ترک شيرازی :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
عزيز از دست رفته :: ۱۳۸۳/۸/۸
خسرو گلسرخي :: ۱۳۸۳/۸/٢
دلهای شکسته :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
شعر نيمه تمام.... :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
من مرده و خاموش :: ۱۳۸۳/٧/۱٢
خدای خوبی و خدای بدی :: ۱۳۸۳/٧/٤
زندگی يعنی ... :: ۱۳۸۳/٦/۱۱
روز پدر :: ۱۳۸۳/٦/٩
رضازاده :: ۱۳۸۳/٦/٥
غم تنهايی :: ۱۳۸۳/٥/٢۱
چه آسان است :: ۱۳۸۳/٥/۱۸
امشب دلم گرفته :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
روز زن و روز مادر :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
وقتی صبح زود :: ۱۳۸۳/٥/٢
پس از مرگم :: ۱۳۸۳/٥/۱
فاطمه ؛ فاطمه است . :: ۱۳۸۳/٤/٢٩
آفرينش انسان :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
سفر تکوين چهار :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
سفر تکوين سه :: ۱۳۸۳/٤/٢٧
سفر تکوين دو :: ۱۳۸۳/٤/٢٥
سفر تکوين :: ۱۳۸۳/٤/٢۳
دو خط موازی :: ۱۳۸۳/٤/٢٢
تقديم به دوستدارن فريدون مشيری :: ۱۳۸۳/٤/٢۱
شعر زيبا از حميد مصدق :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
برای دل خودم :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
رد پای خداوند :: ۱۳۸۳/٤/۱۸
خانه ي دوست كجاست؟ :: ۱۳۸۳/٤/۱٧
فريدون مشيری :: ۱۳۸۳/٤/۱٦
عظمت خود را دريابيد :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
جنبش واژه زيست :: ۱۳۸۳/٤/۱٤
چرای زندگی :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
گفتگو با استاد :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
انسان :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
عشق و دوست داشتن ۷ :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
عشق و دوست داشتن ۶ :: ۱۳۸۳/٤/۱۱
عشق و دوست داشتن ۵ :: ۱۳۸۳/٤/۱٠
عشق و دوست داشتن ۴ :: ۱۳۸۳/٤/٩
عشق و دوست داشتن ۳ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
عشق و دوست داشتن ۲ :: ۱۳۸۳/٢/٢٥
عشق و دوست داشتن۱ :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
درد دل :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
تقديم به دوستداران سهراب :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
تقديم به دوستداران شاملو :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
محمد و ستاره :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
شروع وبلاگ :: ۱۳۸۳/۱/٢٠