قطع درختان کهنسال و نابودی دریاچه پریشان   

 

هفته ی قبل رفته بودم یک نمایشگاه در رابطه با گلهای زینتی و حفظ محیط زیست  که در محوطه خود دانشگاه بر پا بود . تو این بازدید و توضیحاتی که شنیدم یه 2 مسله ی خیلی مهم برخورد کردم که فکر میکنم دونستنش برای دوستداران طبیعت بد نباشه .

 

اولی قطع درختان کهنسال در نقاط مختلف کشور به بهانه ی بمارزه با خرافه پرستی و دومی تخریب پنهانی دریاچه ی پریشان کازرون بود .

 

 از تمامی دوستان تقاضا میکنم بخونن و برای مبارزه با نابودی درختان، اعتراض نامه را امضا کنند .

 

سال نو رو هم به همتون تبریک میگم . امیدوارم سالی پر از موفقیت و آزادی باشه برای همه .

 

مارال