حسین جان   

حسین جان

عزیزم چطور میتونم باور کنم ؟؟؟

گیج شدم ... گیج گیج .... اصلا انتظار ش رو نداشتم  تموم سلولهای بدنم دار میلرزه از ناباوری ....

فقط میتونم بگم خدایا شکرت ...

ممنونم خدایا ممنون .

مارال