مردم   

سلام و اما بعد ؛

بعد از یه دوره نسبتا طولانی دوری از دنیای مجازی نت ، تصمیم گرفتم باز هم به این دنیای مجازی برگردم . پست جدید رو با ایمیلی از دوست عزیزم آقای ستوده آغاز میکنم که برام جالب بود گفتم شاید برای شما دوستان هم جالب باشه  .

" مردم " چیست ؟

مردم به موجودی گفته میشه که از بدو تولد همراهیت میکنه و تا روز مرگت مجبوری برای اون زندگی کنی .

برای مردم خیلی مهمه که تو ...

چی می پوشی ؟

کجا میری ؟

چند سالته ؟

بابات چیکاره اس ؟

ناهار چی خوردی ؟

چند روز یه بار حموم میری ؟

چرا حالت خوب نیست ؟

چرا میخندی ؟

چرا ساکتی ؟

چرا نیستی ؟

چرا اومدی ؟

چرا اینطوری نوشتی ؟ عاشق شدی ؟

چرا اونطوری نوشتی ؟ فارغ شدی ؟

چرا چشات قرمزه ؟ حشیش کشیدی ؟

چرا لاغر شدی ؟ شکست عاطفی خوردی ؟

چرا چاق شدی ؟ زندگی بهت ساخته ؟

و چراهای بسیاری  که تا جوابش رو بدست نیاره دست از سرت ور نمیداره .

مردم ذاتا قاضی به دنیا میاد .

بدون اینکه خودت خبر داشته باشی ، جلسه دادگاه برات تشکیل میده ،

روت قضاوت میکنه ،

حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشی .

مردم قابلیت اینو داره که همه جا باشه ، هر جا بری میتونی ببینیش ، حتی تو خواب .

اما مردم همیشه از یه چیزی میترسه ،

از اینکه تو بهش بی توجهی کنی ،محلش نذاری ، حرفاش رو نشنوی و کاراش رو نبینی .

پس دستت رو بذار رو گوشت ،چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو .

 

در پناه یزدان پاک ... شاد زیوید و تندرست ... تا درودی دیگر بدرود .

 

 

 

 

مارال