عشق و دوست داشتن ۷   

سلام به همه دوستاي خوبم و با تشكر از دوست عزيزم مهرداد كه اين قالب زيبا رو براي وبلاگم ساخت .

و اما آخرين قسمت از فرق عشق و دوست داشتن

عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن .

عشق غذا خوردن يك حريص گرسنه است و دوست داشتن " همزباني در سرزمين بيگانه يافتن " است .

عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا كردن .

عشق يك فريب بزرگ و قوي است و دوست داشتن يك صداقت راستين و صميمي بي انتها و مطلق .

عشق بينائي را ميگيرد و دوست داشتن بينائي ميدهد .

مارال