رضازاده   

سلام ....سلام ....سلام

سلام به همگی دوستان . اين غيبت چند وقته منو ببخشيد ؛ يه کمی کم حوصله شدم اما برنده شدن حسين رضا زاده تو وزنه برداری يه کمی حالمو جا آورد . اومدم که اين پيروزی رو به همه ی مردم ؛ خصوصا دوستای خوبم تبريک بگم .

قربون همگی

مارال