روز پدر   

ميلاد باسعادت حضرت علی (ع) را به همه پدران عزيز منجمله پدر خودم و همسر مهربانم تبريک ميگم .

در پناه حق

موفق باشيد

مارال