ياد بم باشيم   

سلام دوستان .

 ميدونيد دلم گرفته . داشتم فكر ميكردم . به چی ؟ به بم . به زمين لرزه ای كه سال قبل در چنين روزی بم رو تكون داد . مردم بيگناه ؛ بچه های معصوم ؛ پير ؛ جوون ؛ زن و مرد . وای كه وقتی مرگ بخواد بياد ديگه كوچيك و بزرگ سرش نميشه . آره داشتم فكر ميكردم به اين كه راست ميگن كه ما مردم ايران مرده پرستيم !! . هيچكسی به فكر زنده ها نيست . بچه هائی كه الان توی بم هستند و سقفی هم بالای سرشون نيست . درد ناكه!!!

 اونوقت خيلی ها مثل من ( كه كم هم نيستند ) سالروز حادثه بم كه ميشه ميشينن و مينويسن . كه ياد از دست رفتگان اين حادثه رو زنده نگه دارن . در حالی كه بچه هائی هستند كه هنوز زنده هستن و دارن نفس ميكشن و ميخوان كه زندگی كنن و نياز به كمكهای ما دارن .

بيائيم و بيشتر به فكر اين بچه ها باشيم .

يا حق

مارال