آتش سوزی يک مدرسه   

اونقدر دلم از شنيدن اين خبر گرفت كه ديگه نميدونم چي بايد بنويسم .

حادثه مدرسه سفيلان لردگان كه صبح پنجشنبه اتفاق افتاد

 و 16 دانش آموز بيگناه در اين حادثه

جان باختند .

روحشان شاد

مارال