نوروزتان پيروز   

سلام بر تمام دوستان من پسر مارال هستم خودش به دليل اينکه رفته مسافرت  نتونست بروز کنه من بجاش اين کارو می کنم من نمی تونم مثل اون بنويسم ولی از طرف اون می نويسم که سال نو مبارک و انشاءالله سالی پر از ... داشته باشين ... اين علامت نشانه اينه که توی دلتون هر آرزوی دارين اون باشه

سال نو مبارک 

نورزتان پيرزو و هر روزتان نوروز

مارال