دختر گلم نازنين   

نازنين جان تولدت مبارک

 من به غير از اون پسر خوشگلی که عکسشو ديديد يک دختر خيلی خوب و ناز هم دارم که امروز تولدشه .

نازی جون وقتی که هشت ماهش بود

 نازنين من دوست داشتنی هستی

نازی جون دوست داشتنی

 اين دختر گل من امروز تولد ۱۲ سالگيش بود .که البته نشد که من براش کاری انجام بدم . اونم علت داره که بماند .

 

نازی جون - اول دبستان

اينم يک عکس از وقتی که ميخواست بره کلاس اول دبستان

اميدوارم سالهای سال با سلامتی زندگی کنه و خوشبخت بشه .

اين دسته گل رو هم تقديم ميکنم به دختزم و همه عزيزانی که امروز تولدشونه .

 

در پناه يزدان پاک ...شاد زيوی و تندرست

مارال