تموم شد   

گفته بودم که اين وبلاگ در حال بازسازی است فعلا تاحدودی قالبش تموم شده ولی يه کمی کار داره که اونم تموم ميشه فعلا دوست داشتن رو از من داشته باشين

«کسی را که دوست داری همه حقی بر تو دارد از

جمله اینکه

                               دوستت نداشته باشد »

مارال