خسته ام   

درود بر تو دوست گلم

دیدی بعضی وقتا یه چیزائی هست که نمیتونی به کسی بگی شون ؟ الان منم اینجوریم .  اتفاقات 10-15 روز اخیر اونقدر منو از نظر روحی خسته و کسل کرده که حتی دیدن بهترین دوست دوران دبیرستانم هم نتونست غم و غصه ی منو کم کنه .

بقدری کم حوصله شدم که حتی حوصله ی نوشتن هم ندارم . فقط از خدا میخوام که خودش به همه ی ما کمک کنه . به دوستای گل من هم کمک کنه تا مشکل شون حل بشه . خیلی خسته هستم ، خیلی .

در پناه یزدان پاک شاد زیوی و تندرست ......... تا درودی دیگر بدرود

مارال