خدایا ...

خدایا هر جا که میروم و ظلمی می بینم همه می گویند نگران نباش خدا جای حق نشسته .

خدایا ... میشود از جای حق بر خیزی .. تا حق جای خود بنشیند !!!

دلم برات تنگ شده . امروز باز هم پستچی پیر محله مان نیامد یا باید خانه ام را عوض کنم یا پستچی را ...

تو که هر روز برایم نامه می نویسی مگه نه ؟؟؟

/ 5 نظر / 25 بازدید
بیتا

همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست . . .

بیتا

پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم تا نشکنیم بال های دوستیمان را . . . سلام مارال جون وب زیبایی دارین موفق باشی به منم سر بزن[گل][گل][گل]

پیام

با بند بند وجودم از این جمله متنفرم که ( به خدا واگذارش کن) باید حقت از ظالم و ستمگو و ستمگر بگیری دیگه بخشش نشانه بزرگی نیست بلکه نشانه زبونی است./ آوار

پیام

با بند بند وجودم از این جمله متنفرم که ( به خدا واگذارش کن) باید حقت از ظالم و ستمگو و ستمگر بگیری دیگه بخشش نشانه بزرگی نیست بلکه نشانه زبونی است./ آوار