درد دل

پس از مرگم چه خواهد شد ؟

نميدانم ؛ نميخواهم بدانم 

کوزه گراز خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسيار مشتاقم

که از خاک گلويم سوتکی سازد

گلويم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازيگوش

و او يکه نيرو پی در پی

دم گرم خويش را

سخت در گلويم بفشارد

و خواب خفتگان را

آشفته و آشفته تر سازد

بدينسان بشکند در من

سکوت مرگبارم ........

/ 1 نظر / 17 بازدید
رامين

سلام خوبی واقعا نوشته هات عاليه حرف نداره